Servei Fontaneria – Desembussos d’Aigua a Mataró, Maresme i Rodalies

  • Realitzem tot tipus de serveis: desembussos, neteges de fosses sèptiques, canonades i pous.
  • Disposem de càmera de TV per introduir per la canonada i localitzar embussos, arquetes, etc. Posem a la vostra disposició les nostres furgonetes i camions cisterna.
  • El servei inclou: desplaçament i mà d’obra.

També solucionem problemes com:

Claus de pas

humitats

males olors

Fuites d’aigua a desguassos

Fuites d’aigua de radiadors

Reparació d’escalfadors elèctrics i de gas

Reparació de canonades de plom

LLAMA: 606 34 49 23