LOCALITZACIO DE FUGUES D'AIGUA
AGIUA SANITARIA / DESAIGUES / FILTRACIONS

Un altre servei que oferim es la localitzacio de fugues de tuberies a Mataro, Maresme i altres comarques de Barcelona.

Som experts en la localització i reparació de canonades d’aigua i desguàs, realitzant proves de pressió i mesurant el grau d’humitat per acotar al màxim la zona on es troba l’avaria.

Reparem tot tipus de canonades: coure, ferro, wirsbo, multicapa, polietilè, PVC, fibrociment etc.

Realitzem pressupostos per a companyies asseguradores en cas de cobertura, amb la gestió del sinistre, valorant la localització, reparació, reparació dels danys i reportatge fotogràfic.

Tot el que fem:

Localitzar fugida

Localització de fuites

Fuita d’aigua

Reparació de canonada

Cerca fuita d’aigua

Reparar filtració

Reparació baixant

Reparació desaigue

Filtració desaigue

Avaria desaigue

Avaria aigua sanitària

Cercar canonada trencada

Fugida en bany

Fugida en cuina

Fugida en jardí

Fugida en connexió

Fugida en canonada general

Fugida en desguàs

Origen humitat

Embús cuina

Embús desguàs

Embús bany

Embús dutxa

Embús banyera

Avaria bany

Avaria cuina

Reparació de canonada de coure

Reparació de canonada de wirsboo

Reparació de canonada de ferro

Reparació desguàs de Fibrociment

Pressupostos per a companyies asseguradores

Desguàs dutxa

Desguàs banyera

Vàlvula dutxa

Vàlvula banyera

LLAMA: 606 34 49 23